Class Schedule

November 2021

December 2021

CFII Class - November 29th to December 1st

Check Ride – December 2nd or December 3rd

MEI Class - December 6th to December 8th

Check Ride – December 9th or December 10th